Friday, August 24, 2012

RELLENONG BANGUS PART 1Crack sa may ulo at buntot para mabali ang tinik. Pinaluwang ang mga laman ng isda sa pamamagitan ng paggamit ng metal spatula saka unti-unting pinisil (push) ang buntot ng isda para lumabas ang laman sa ulo ng isda. Tapos boiled sa water at salt

Marinate:
2 tbsp Soy sauce
1 tsp Lemon Juice
-marnate in 30mins

 
ingredients
SAUTE. 2 Tbsp Oil,1/2 cup Onions chopped, 1/2 cup tomatoes chopped,1/2 cup potatoes chopped, 1/4 cup red pepper chopped, 1/2 cup carrots chopped, 1/2 cup frozen peas, fish fakes, 2 Tbsp Maggie Seasoning Sabor, Black or White pepper, 1/2 cup raisins, and salt... 
-> Igisa ayon sa sumusunod na ingredients
-> Palamigin ang ginisa... add 3pcs eggs... Ipalaman sa Bangus.
-> Brush ng oil ang alluminum foil, gitna ang isda at balutin maige.
-> 400F- 45mins...tapos after bake.. buksan ang aluminum foil, broil ang hanggang maggolden brown ang bangus relleno

No comments:

Post a Comment